Túi Nilon

Màng PE, OPP

thông tin liên hệ
Lý Kim Phước
Giám Đốc
0978.263.663 - 0908 264 463

Chia sẻ lên:
Màng OPP

Màng OPP

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP