Túi Nilon

Màng PE, OPP

thông tin liên hệ
Lý Kim Phước
Giám Đốc
0978.263.663 - 0908 264 463

Màng OPP

Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP
Màng OPP